Miażdżąca opinia audytora ruchu drogowego odnośnie bezpieczeństwa drogi gminnej 150604W w Musułach gmina Żabia Wola

Na wstępie przypominamy, że przebudowa drogi gminnej w Musułach była realizowana w ramach programu: 

POPRAWA SPÓJNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ I BEZPIECZEŃSTWA 

poniżej fragment dokumentacji o dofinansowanie tego przedsięwzięcia:

cel: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

stawiając akcent na bezpieczeństwo przedstawiamy ocenę całej inwestycji tym razem od strony projektu stałej organizacji ruchu. Opinia została sporządzona przez audytora bezpieczeństwa ruchu  drogowego na zlecenie Wydziału Komunikacji Starostwa w Grodzisku Maz.

Dokument z dnia 04.11.2015r.

"...przejścia dla pieszych... nie stanowią koncentracji ruchu pieszego..."

"...nie uzasadniają potrzeby wykonania takich przejść"

"...wyznaczenie przejścia dla pieszych nie musi oznaczać poprawy bezpieczeństwa"

"Wątpliwość budzi zasadność tak niewielkiego fragmentu chodnika... dodatkowo niczego on nie komunikuje."

Jak to nie komunikuje? przecież nasi urzędnicy we wniosku o dofinansowanie pisali jednoznacznie jak niżej!!!

To w końcu ziemia jest okrągła czy płaska? bo my mamy wrażenie, że nasz Urząd Gminy jest jendak cały czas na etapie "płaskiej ziemi".

To te dzieci wracają tą drogą do tych domów po tych chodnikach czy asfalcie? co poeta miał na myśli?

Chyba najprościej spojrzeć jak np. nasi urzędnicy przechadzają się po tych bezpiecznych poboczach i chodnikach... a co dopiero małe dzieci wracające ze szkoły! w oddali widać samochód jadący czołowo na "nasz dział inwestycji"

To może dalej sprawa słynnego zygzaka!

czytamy w opinii: "... sytuacja taka nie powinna mieć miejsca"

"Lokalizacja powinna zostać przebudowana, a w przypadku braku takiej możliwości oznakowana..." (należy dodać, że możliwość wybudowania prostej drogi bez zygzaka była! Urząd Gminy w Żabiej Woli miał na dopełnienie formalności prawie 15 lat. Co w tej sprawie zrobił? NIC... i tak zygzakiem gmina posuwa się od lat)

i na koniec:

"Na drodze ustawiono wiele niepotrzebnych znaków, czego powodem miało być prawdopodobnie podniesienie rangi projektu i bezpieczeństwa ruchu drogowego."

"Poczynione zabiegi zdecydowanie nie prowadzą do zwiększenia czytelności drogi, a jedynie mogą powodować u kierowcy zaskoczenie."

 

Poza tym oczywiście skrzyżowania i wiele innych elementów też jest nieprawidłowych, o czym możemy przeczytać w dokumencie.

Poniżej skan całego dokumentu opinii

Przeczytaj również: 

Zagadka musulskiego zygzaka

Zygzak w Musułach - wideo. Uwaga znowu roboty drogowe!