Zjazdy do dróg podrzędnych/skrzyżowania

W ramach inwestycji można było wykonać normalne skrzyżowania z drogami podrzędnymi - chodzi tutaj o szerokość zjazdów do dróg podrzędnych. W kilku przypadkach udało się to - szerokość jezdni jest 5 metrów.

W innych przypadkach niestety z niewiadomych przyczyn jest np. 3.5 metra i biorąc pod uwagę, głęboki rów przydrożny wjechanie śmieciarką lub innym ciężkim pojazdem jest wręcz niemożliwe.

Przykłady:

  1. przypadek 1
  2. przypadek 2