Projekty, dokumentacja techniczna

 

Zawarcie umowy z wykonawcą.

Dokumentacja, projekty, ...

Projekt z roku 2012 - dokładny

Pozwolenie na budowę - decyzja NR1666/11 - zmiana decyzji 61ŻWU/02 pozwolenia na budowę

Zmiana decyzji na budowę z 2014.10.01 - odwołana

Porównanie konstrukcji nawierzchni bitumicznej dla kategorii ruchu KR-2 dla projektów z 2010 i 2014 roku

Ważna informacja!

Zamierzenie inwestycyjne: przebudowa drogi gminnej relacji ...

wyjaśnienie prawne terminu "przebudowa"

Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60
USTAWA z dnia 21 marca 1985 r.o drogach publicznych

Art.4

17) budowa drogi – wykonywanie połączenia drogowego między określonymi miejscami lub miejscowościami, a także jego odbudowę i rozbudowę;
18) przebudowa drogi – wykonywanie robót, w których wyniku następuje podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi, niewymagających zmiany granic pasa drogowego;
19) remont drogi – wykonywanie robót przywracających pierwotny stan drogi, także przy użyciu wyrobów budowlanych innych niż użyte w stanie pierwotnym;

w tej sprawie warto też przeczytać : Gazeta Myszkowska - PINB potwierdza - droga to samowola budowlana (podobny przypadek do "przebudowy drogi w Musułach")