Aktualności

18.02.2015

Informujemy, że dnia 03.03.2015 PINB z Grodziska Maz. przeprowadzi kontrolę budowy drogi gminnej 150604W w Musułach, kontrolowana będzie inwestycja zgodnie z pozwoleniem na budowę nr 61ŻWU/01 z dnia 08.07.2002 oraz 1666/11 z dnia 11.10.2011 Starosty Grodziskiego.

16.02.2015

Posiedzenie Komisji Spraw Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Finansów, na której ma być podjęta decyzja co do terminu posiedzenia Rady Gminy poświęconego sprawie budowy drogi gminnej w Musułach.

16.01.2015

Zgłoszenie sprawy do PINB w Grodzisku Mazowieckim - w związku z brakiem chęci rozwiązania problemów przez Gminę Żabia Wola

15.01.2015

Pismo Pani Wójt do Wojewody Mazowieckiego - nie można tego nie przeczytać.

17.12.2014

Artykuł w portalu WPR24

16.12.2014

Aktualne stanowisko Gminy Żabia Wola

03.12.2014

Wizytacja nowo wybranego Przewodniczącego Rady Gminy Żabia Wola wraz z Radnym z Zalesia. Panowie przeszli całą budowę, zostały im przedstawione główne problemy budowy oraz ich geneza.

Zwóciliśmy szcszególną uwagę na:

  • budowa przepustu przez drogę gminną ul. Jutrzenki/Grodziska (samowola budowlana) i problem zalewania posesji w wyniku błędów projektowych, brak odpływu wody w najniższej części wsi.
  • "przepust koło kapliczki" i rowy przydrożne - duże nachylenie terenu> Brak odpływu wody będzie powodowało zalewanie całej ulicy.
  • zjazdy do posesji prywatnych - błędy w projektach, jakość wykoania, absurdy w sposobie realizacji inwestycji
  • zjazdy do dróg podrzędnych - błędy w usytuowaniu, szerokości zjazdów, jakość wykonania
  • zjazdy publiczne lub ich brak

Podczas wizytacji Panowie Radni rozmawiali również z dwoma przypadkowo spotkanymi mieszkańcami, którzy potwierdzili nasze stanowisko i wspólny cel.

Czekamy na dalsze kroki Rady Gminy oraz oficjalne stanowisko.

02.12.2014

Budowa drogi gminnej w Musułach - niestety ciąg dalszy. Po wyborach władza zamiast zacząć mówić ludzkim głosem poczuła wiatr w żagle i produkuje kolejne idiotyzmy. Zdjęcie trzecie pokazuje stan sprzed kilku dni ... był to jeden z dwóch normalnych nowo wybudowanych zjazdów przez Gminę.... proszę się przyjrzeć ... nie ma nawet krawężnika na zakończeniu kostki. Dlaczego? bo zamarzło, a przecież odbiory muszą iść !!!! Ale po co ma być ładnie, kiedy może być zgodnie z projektem !!!