SKO uchyla decyzję Wójta Gminy Żabia Wola o odmowie dostępu do informacji publicznej.